O firmie

o firmie

Module Technologies S.A. jest rozwinięciem dotychczasowej działalności LS Tech-Homes S.A., w kierunku wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego z wykorzystaniem płyt klejonych warstwowo poprzecznie – BBS (CLT). Główny kierunek strategicznej zmiany stał się możliwy, dzięki ścisłej współpracy partnerskiej ze spółką Module Investment, która jest kompleksowym dostawcą technologii łączenia płyt, projektów konstrukcyjnych oraz materiałów w postaci płyt BBS (CLT). Na bazie technologii licencjonowanej przez Module Investment, Spółka Module Technologies realizuje inwestycje w charakterze generalnego wykonawcy bądź podwykonawcy.

Rozpoczęcie realizacji nowej strategii wiąże się z koncentracją działań nastawionych na realizację wielkopowierzchniowych i wielokondygnacyjnych inwestycji dla wymagającego rynku Europejskiego.
 Module Technologies upatruje przewagę konkurencyjną swoich inwestycji w następujących korzyściach: energooszczędności, wysokim współczynnikom akustyczności, wytrzymałości porównywalnej z konstrukcjami betonowymi, a także wymiarowi ekologicznemu, dzięki konstrukcji płyty wykonanej całkowicie z wyselekcjonowanego drewna.
Module Technologies, to również kontynuacja dotychczasowej działalności LS Tech-Homes S.A. w zakresie budownictwa z wykorzystaniem paneli SIP.
Nowy kierunek strategiczny rozwoju Spółki umiejscawia rolę panelu SIP dla realizacji mniejszych inwestycji.

Generalne wykonawstwo w technologii BBS (CLT) obejmie głównie:

  • budownictwo mieszkaniowe wielokondygnacyjne
  • budownictwo hotelowo-wypoczynkowe
  • budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny)

Nowy etap w działalności Spółki został zainaugurowany podpisaniem w dniu 5 października br. Umowy z RIM Investment sp. z o.o. S.K.A. na zaprojektowanie i generalne wykonanie inwestycji “DuoVita Smart Apartments” w Wiśle. Elementami inwestycji będą budynki apartamentowe wraz z infrastrukturą komercyjną, przewidywana wartość jej wykonania przez Module Technologies S.A. wyniesie około 50 milionów złotych netto.

Dodatkowe zaplecze finansowania rozwoju Spółki na kolejne lata stanowić będą podpisane przez LS Tech-Homes S.A. 30 lipca br. oraz 27 września br. porozumienia (LOI) z niemieckimi inwestorami na generalne wykonawstwo dwóch projektów, o wartości odpowiednio: 42,4 milionów Euro oraz 45,5 milionów Euro. Obie inwestycje zostaną wykonane w technologii modułowej z użyciem płyty BBS (CLT).

Historia Firmy

Firma rozpoczęła działalność w roku 2009. Celem firmy było wprowadzenie technologii kompozytowych dla budownictwa na bazie patentów i doświadczeń amerykańskich. W Czechowicach-Dziedzicach zostały zmodernizowane 2 hale, gdzie zainstalowano linie do produkcji warstwowych płyt kompozytowych z płyt magnezowych importowanych z Chin i styropianu a także linię do produkcji kształtowników kompozytowych na bazie żywic poliestrowych i włókna szklanego.

Równolegle spółka rozpoczęła intensywne prace badawczo-rozwojowe wspólnie z Katedrą Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych Politechniki Gdańskiej. Badania wykonane zarówno na modelach rzeczywistych jak i numerycznych jak otwarte procedury pozyskania aprobat technicznych i certyfikatów spowodowały, iż mogły powstać pierwsze produkty i rozwiązania prototypowe i modelowe. Obecnie spółka realizuje projekty w Europie, Afryce i USA.

Wzrasta zainteresowanie kompozytami jak i wiedza o tej technologii, między innymi dzięki promocji Module Technologies SA, która to prezentuje swoje projekty i rozwiązania na seminariach, targach specjalistycznych i spotkaniach z projektantami i deweloperami. Obecnie spółka posiada 4 zakłady produkcyjne w Czechowicach-Dziedzicach, Studzienicach koło Pszczyny i Koniecwałdzie (gmina Sztum) w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W 2012 roku firma weszła na warszawską giełdę papierów wartościowych New Connect a w 2015 roku pozyskała inwestora strategicznego ARP Venture. Obecnie kapitał zakładowy wynosi ponad 16,6 mln złotych. Nadal prowadzano są prace rozwojowe jak i intensywne wdrażanie nowych i stale ulepszanych rozwiązań w projektach realizowanych na kilku kontynentach. Zespół osób, które doprowadziły do powstania LS Tech-Homes S.A. stanowi solidny fundament poparty doświadczeniem i wieloletnią praktyką w branży stąd oferowane produkty to efekt ścisłej współpracy nauki z biznesem. Sukcesem firmy była także możliwość pozyskania dotacji z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W styczniu 2017 roku firma uzyskała certyfikację systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015.

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma uzyskała dotacje z funduszy europejskich w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego w wysokości 4 847 460,00 PLN [Termin realizacji: 28.04.2010 – 30.06.2011].
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych w wysokości 3.436.650,00PLN oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w wysokości 11 994 660,00 PLN [Termin realizacji: 30.07.2012 – 23.12.2015].
  • Program 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 12.166.460,00 PLN

Misja

Module Technologies SA zakłada rozwój poprzez dywersyfikację produktów i rynków. Kluczowym elementem sprzyjającym powodzeniu strategii są ekologiczne i energooszczędne produkty wpisujące się w tzw. zielone technologie a także nowoczesne, ekologiczne i niskoenergetyczne linie technologiczne umożliwiające dostosowanie produktów do potrzeb klienta.

Ponad to firma współpracuje z wiodącymi placówkami naukowo-badawczymi w Polsce takimi jak Instytut Techniki Budowlanej, Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską, gdzie zarówno produkty jak i linie technologiczne są badane i optymalizowane (m.in. przy użyciu metod numerycznych) zgodnie z obowiązującymi w Europie standardami.

W efekcie firma w swojej ofercie posiada produkty ze stosownymi aprobatami technicznymi a także bogatą metodologię produkcji swoich wyrobów zapewniającą wysoką jakość i spójność ze standardami europejskimi i światowymi.

Wyróżnienia