Kontakt dla inwestorów

Siedziba Spółki:

ul. Hugona Kołłątaja 14/6
43-300 Bielsko-Biała

Biuro Zarządu Spółki:

ul. Bielska 44
43-200 Pszczyna
tel.: +48 500 110 627
tel.: +48 32 50 66 100
e-mail: zarzad@moduletechnologies.com