Kalendarium

14 lutego 2018 roku         – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

3-6 kwietnia 2018 roku   – notowanie w ASO na rynku NewConnect Praw Poboru akcji serii K

3-11 kwietnia 2018 roku – zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonywania Prawa Poboru akcji serii K

27 kwietnia 2018 roku     – publikacja raportu rocznego za 2017 r.

15 maja 2018 roku            – publikacja raportu kwartalnego za   I kwartał 2018 r.

08 czerwca 2018 roku      – pierwszy dzień notowań w ASO na rynku NewConnect akcji serii E, F, G, H oraz I 

21 czerwca 2018 roku      – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

14 sierpnia 2018 roku      – publikacja raportu kwartalnego za  II kwartał 2018 r.

14 listopada 2018 roku    – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy Module Technologies SA.

Z dniem 09.10.2018 firma LS Tech-Homes SA zmieniła nazwę na Module Technologies SA.

Zmiana nazwy inicjuje nową strategię Spółki nastawioną na generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego, z wykorzystaniem płyty w technologii BBS (CLT).

Dotychczasowa działalność spółki LS Tech-Homes SA oparta o wykonawstwo inwestycji z użyciem paneli SIP będzie nadal kontynuowana, z przeznaczeniem dla realizacji projektów budowy mniejszych obiektów. Ufamy, że wybór nowego kierunku strategicznego rozwoju Spółki, pozwoli pozyskać nowe kontrakty i tym samym umocni pozycję firmy na międzynarodowym rynku budownictwa modułowego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa strona www.lstechhomes.com będzie aktywna do momentu zakończenia aktualizacji treści w domenie www.moduletechnologies.com


On 9 October, the District Court in Bielsko Biała registered the change of the company’s name from LS Tech-Homes SA to Module Technologies SA.

This change, along with the new visual identification constitutes one of the key elements, necessary to communicate the new direction of the Issuer’s strategic development.

The main purpose of the rebranding is aiming at strengthening and focusing the Company’s activity in the area of general contracting as well as subcontracting, for the delivery of investments in modular construction.

www.lstechhomes.com website will remain active until www.moduletechnologies.com is completed.