Kalendarium

31 stycznia 2019 roku      – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14 lutego 2019 roku         – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

15 maja 2019 roku            – publikacja raportu kwartalnego za   I kwartał 2019 r.

29 maja 2019 roku            – publikacja raportu rocznego za 2018 r.

27 czerwca 2019 roku      – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

14 sierpnia 2019 roku      – publikacja raportu kwartalnego za  II kwartał 2019 r.

14 listopada 2019 roku    – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

 

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy Module Technologies SA.

Z dniem 09.10.2018 firma LS Tech-Homes SA zmieniła nazwę na Module Technologies SA.

Zmiana nazwy inicjuje nową strategię Spółki nastawioną na generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego, z wykorzystaniem płyty w technologii BBS (CLT).

Dotychczasowa działalność spółki LS Tech-Homes SA oparta o wykonawstwo inwestycji z użyciem paneli SIP będzie nadal kontynuowana, z przeznaczeniem dla realizacji projektów budowy mniejszych obiektów.


On 9 October, the District Court in Bielsko Biała registered the change of the company’s name from LS Tech-Homes SA to Module Technologies SA.

This change, along with the new visual identification constitutes one of the key elements, necessary to communicate the new direction of the Issuer’s strategic development.

The main purpose of the rebranding is aiming at strengthening and focusing the Company’s activity in the area of general contracting as well as subcontracting, for the delivery of investments in BBS (CLT) modular construction.