Kalendarium

31 stycznia 2019 roku      – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14 lutego 2019 roku         – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

15 maja 2019 roku            – publikacja raportu kwartalnego za   I kwartał 2019 r.

29 maja 2019 roku            – publikacja raportu rocznego za 2018 r.

27 czerwca 2019 roku      – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

14 sierpnia 2019 roku      – publikacja raportu kwartalnego za  II kwartał 2019 r.

14 listopada 2019 roku    – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.