Moduły mieszkalne 3D

Zalety

Technologii BBS (CLT)

Technologia BBS (CLT) posiada wiele zalet, do których można zaliczyć przede wszystkim jej wysoką izolacyjność termiczną oraz akustyczną. Jest ona również technologią, która umożliwia czyste, suche, proste i szybkie wznoszenie obiektów z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów budowlanych (2D) lub gotowych modułów (3D).

Płyty BBS (CLT) cechuje również  znaczna pojemność cieplna oraz otwartość dyfuzyjna, wpływające korzystanie na komfort użytkowania budynków, jak i prozdrowotny charakter wykonanych z nich pomieszczeń mieszkalnych. Technologia ta posiada bardzo wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń zarówno w płaszczyźnie, jak i prostopadle do płaszczyzny płyty. Dzięki tym właściwościom BBS (CLT) staje się istotnym konkurentem dla powszechnie używanych materiałów budowlanych.

Możliwości

W technologii modułowej może być zrealizowany każdy budynek, od domu jednorodzinnego po wielokondygnacyjne hotele czy biurowce, budynki mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale).

Przykłady

Wykorzystania technologii BBS (CLT)

Czym są

Moduły mieszkalne 3D?

Budownictwo modułowe to nie tylko technika budowlana, to styl życia, innowacyjne spojrzenie w przyszłość. Budynki te cechuje szybkość wykonania, funkcjonalność i atrakcyjna cena. Wysoka jakość połączona z wysokiej klasy ekologicznym i modułowo projektowanym układem funkcjonalno przestrzennym, dają nam nieograniczone możliwości twórcze.

Sam moduł to “kostka”, na którą składają się podłoga, sufit i ściany wraz z oknami i drzwiami. Takie moduły umiejętnie łączmy w jedną całość tworząc budynek wielomodułowy.

Korzyści

Moduły powstają w pełni kontrolowanym środowisku hali produkcyjnej, po czym zostają przetransportowane i zmontowane na placu budowy. Cały proces powstawania budynku modułowego umożliwia redukcję czasu realizacji inwestycji nawet o 80% co pozwala na daleko idące oszczędności.

Możliwości

Wykorzystania modułów na Świecie

DOSTAWCĄ TECHNOLOGII DLA REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJI BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO JEST: