PANEL

do obróbki na placu budowy

narzedzia-1

Sprzedajemy w całości gotowe panele. Za pomocą ogólnodostępnych narzędzi klient sam decyduje o ich późniejszym kształcie.

panel

docięty na wymiar

pencil-ruler

Panele docięte na życzenie klienta to na dłuższą metę najbardziej opłacalna opcja, mająca na względzie dobór optymalnych rozwiązań i oferowanie tzw. domów z paczki do samodzielnego wykonania.

konstrukcje modułowe

konstrukcje płaskie i przestrzenne

3d-icon4

Zajmujemy się produkcją gotowych modułów 2D (ściany) i 3D (moduły przestrzenne) służących do wznoszenia budynków mieszkalnych i komercyjnych.

Informacje techniczne

  • Nośność panela MgO Green swobodnie podpartego od obciążeń prostopadłych to 20 kN (8 kN/m2).
  • Z badań nośności paneli MgO Green swobodnie podpartych oraz zamocowanych wynika, że panele przenoszą obciążenia rozłożone prostopadle do powierzchni większe od obciążenia normowego wiatrem. Połączenia pionowe w postaci listew OSB zapewniają bardzo dobrą współpracę sąsiadujących paneli MgO Green, co prowadzi do wyraźnego zwiększenia wytrzymałości konstrukcji.
  • Panele MgO Green mają bardzo dobrą odporność na uderzenia. Badanie uderzenia ciałem miękkim nie wywołało żadnych widocznych uszkodzeń powierzchni panelu MgO Green, zaś niewielkie wgniecenia, które powstały w wyniku uderzenia ciałem twardym nie miały żadnego wpływu na przydatność panelu MgO Green do dalszego użytkowania.
  • Ugięcie wywołane różnicą temperatur wynosi tylko 0.08% długości rozstawu między punktami mocowania i jest niewidoczne gołym okiem. Zniszczenia przy obciążaniu przedmiotami mocowanymi do panelu wystąpiły tylko w płycie MgO Green i miały charakter lokalny.
  • Pod kątem wytrzymałościowym panele MgO Green prezentują się bardzo atrakcyjnie. Ze względu na ich dobre parametry wytrzymałościowe można rozważyć stosowanie ich jako elementy nośne konstrukcji, a nie tylko wypełnienia szkieletu nośnego. Panel MgO Green przenosi obciążenie pionowe na ściskanie w wielkości do 150 kN.
  • Nośność ściany w układzie 3 paneli od obciążeń prostopadłych wynosi 46 kN. Wpływ współpracy sąsiednich paneli spowodował 2-3 – krotny wzrost wytrzymałości przy połączeniu klinowym (obce pióro w postaci płyty OSB o szerokości do 400 mm).
  • Płyta MgO Green osiągnęła wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego 579,56 [ – ], co jest wartością bardzo dobrą i zapewnia szybkie i skuteczne odprowadzanie nadmiaru kondensatu pary wodnej z wnętrza przegrody termicznej, obniżając znacząco ryzyko degradacji materiałów przegrody.
  • Współczynnik przenikalności cieplnej w granicach 0,2-0,24 (W/m2*K) Izolacyjność akustyczna do 30 dB, możliwa poprawa komfortu akustycznego do 44 dB przez zastosowanie dodatkowej warstwy akustycznej.
  • Stateczność cieplna ścian wykonanych z paneli MgO Green poddanych wymuszeniom harmonicznym jest zaskakująco duża i pozwala utrzymać poziom komfortu cieplnego na zadanym poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na ciepło budynku.
 

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy Module Technologies SA.

Z dniem 09.10.2018 firma LS Tech-Homes SA zmieniła nazwę na Module Technologies SA.

Zmiana nazwy inicjuje nową strategię Spółki nastawioną na generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego, z wykorzystaniem płyty w technologii BBS (CLT).

Dotychczasowa działalność spółki LS Tech-Homes SA oparta o wykonawstwo inwestycji z użyciem paneli SIP będzie nadal kontynuowana, z przeznaczeniem dla realizacji projektów budowy mniejszych obiektów.


On 9 October, the District Court in Bielsko Biała registered the change of the company’s name from LS Tech-Homes SA to Module Technologies SA.

This change, along with the new visual identification constitutes one of the key elements, necessary to communicate the new direction of the Issuer’s strategic development.

The main purpose of the rebranding is aiming at strengthening and focusing the Company’s activity in the area of general contracting as well as subcontracting, for the delivery of investments in BBS (CLT) modular construction.