Dokumentacja techniczna

PANEL

do obróbki na placu budowy

narzedzia-1

Sprzedajemy w całości gotowe panele. Za pomocą ogólnodostępnych narzędzi klient sam decyduje o ich późniejszym kształcie.

panel

docięty na wymiar

pencil-ruler

Panele docięte na życzenie klienta to na dłuższą metę najbardziej opłacalna opcja, mająca na względzie dobór optymalnych rozwiązań i oferowanie tzw. domów z paczki do samodzielnego wykonania.

konstrukcje modułowe

konstrukcje płaskie i przestrzenne

3d-icon4

Zajmujemy się produkcją gotowych modułów 2D (ściany) i 3D (moduły przestrzenne) służących do wznoszenia budynków mieszkalnych i komercyjnych.

Informacje techniczne

  • Nośność panela MgO Green swobodnie podpartego od obciążeń prostopadłych to 20 kN (8 kN/m2).
  • Z badań nośności paneli MgO Green swobodnie podpartych oraz zamocowanych wynika, że panele przenoszą obciążenia rozłożone prostopadle do powierzchni większe od obciążenia normowego wiatrem. Połączenia pionowe w postaci listew OSB zapewniają bardzo dobrą współpracę sąsiadujących paneli MgO Green, co prowadzi do wyraźnego zwiększenia wytrzymałości konstrukcji.
  • Panele MgO Green mają bardzo dobrą odporność na uderzenia. Badanie uderzenia ciałem miękkim nie wywołało żadnych widocznych uszkodzeń powierzchni panelu MgO Green, zaś niewielkie wgniecenia, które powstały w wyniku uderzenia ciałem twardym nie miały żadnego wpływu na przydatność panelu MgO Green do dalszego użytkowania.
  • Ugięcie wywołane różnicą temperatur wynosi tylko 0.08% długości rozstawu między punktami mocowania i jest niewidoczne gołym okiem. Zniszczenia przy obciążaniu przedmiotami mocowanymi do panelu wystąpiły tylko w płycie MgO Green i miały charakter lokalny.
  • Pod kątem wytrzymałościowym panele MgO Green prezentują się bardzo atrakcyjnie. Ze względu na ich dobre parametry wytrzymałościowe można rozważyć stosowanie ich jako elementy nośne konstrukcji, a nie tylko wypełnienia szkieletu nośnego. Panel MgO Green przenosi obciążenie pionowe na ściskanie w wielkości do 150 kN.
  • Nośność ściany w układzie 3 paneli od obciążeń prostopadłych wynosi 46 kN. Wpływ współpracy sąsiednich paneli spowodował 2-3 – krotny wzrost wytrzymałości przy połączeniu klinowym (obce pióro w postaci płyty OSB o szerokości do 400 mm).
  • Płyta MgO Green osiągnęła wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego 579,56 [ – ], co jest wartością bardzo dobrą i zapewnia szybkie i skuteczne odprowadzanie nadmiaru kondensatu pary wodnej z wnętrza przegrody termicznej, obniżając znacząco ryzyko degradacji materiałów przegrody.
  • Współczynnik przenikalności cieplnej w granicach 0,2-0,24 (W/m2*K) Izolacyjność akustyczna do 30 dB, możliwa poprawa komfortu akustycznego do 44 dB przez zastosowanie dodatkowej warstwy akustycznej.
  • Stateczność cieplna ścian wykonanych z paneli MgO Green poddanych wymuszeniom harmonicznym jest zaskakująco duża i pozwala utrzymać poziom komfortu cieplnego na zadanym poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na ciepło budynku.