o firmie

Module Technologies S.A. jest rozwinięciem dotychczasowej działalności LS Tech-Homes S.A., w kierunku wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego z wykorzystaniem płyt klejonych warstwowo poprzecznie – BBS (CLT). Główny kierunek strategicznej zmiany stał się możliwy, dzięki ścisłej współpracy partnerskiej ze spółką Module Investment, która jest kompleksowym dostawcą technologii łączenia płyt, projektów konstrukcyjnych oraz materiałów w postaci płyt BBS (CLT). Na bazie technologii licencjonowanej przez Module Investment, Spółka Module Technologies realizuje inwestycje w charakterze generalnego wykonawcy bądź podwykonawcy.

Rozpoczęcie realizacji nowej strategii wiąże się z koncentracją działań nastawionych na realizację wielkopowierzchniowych i wielokondygnacyjnych inwestycji dla wymagającego rynku Europejskiego.
 Module Technologies upatruje przewagę konkurencyjną swoich inwestycji w następujących korzyściach: energooszczędności, wysokim współczynnikom akustyczności, wytrzymałości porównywalnej z konstrukcjami betonowymi, a także wymiarowi ekologicznemu, dzięki konstrukcji płyty wykonanej całkowicie z wyselekcjonowanego drewna.
Module Technologies, to również kontynuacja dotychczasowej działalności LS Tech-Homes S.A. w zakresie budownictwa z wykorzystaniem paneli SIP.
Nowy kierunek strategiczny rozwoju Spółki umiejscawia rolę panelu SIP dla realizacji mniejszych inwestycji.

Generalne wykonawstwo w technologii BBS (CLT) obejmie głównie:

  • budownictwo mieszkaniowe wielokondygnacyjne
  • budownictwo hotelowo-wypoczynkowe
  • budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny)

Nowy etap w działalności Spółki został zainaugurowany podpisaniem w dniu 5 października br. Umowy z RIM Investment sp. z o.o. S.K.A. na zaprojektowanie i generalne wykonanie inwestycji „DuoVita Smart Apartments” w Wiśle. Elementami inwestycji będą budynki apartamentowe wraz z infrastrukturą komercyjną, przewidywana wartość jej wykonania przez Module Technologies S.A. wyniesie około 50 milionów złotych netto.

Dodatkowe zaplecze finansowania rozwoju Spółki na kolejne lata stanowić będą podpisane przez LS Tech-Homes S.A. 30 lipca br. oraz 27 września br. porozumienia (LOI) z niemieckimi inwestorami na generalne wykonawstwo dwóch projektów, o wartości odpowiednio: 42,4 milionów Euro oraz 45,5 milionów Euro. Obie inwestycje zostaną wykonane w technologii modułowej z użyciem płyty BBS (CLT).

Historia Firmy

Firma rozpoczęła działalność w roku 2009. Celem firmy było wprowadzenie technologii kompozytowych dla budownictwa na bazie patentów i doświadczeń amerykańskich. W Czechowicach-Dziedzicach zostały zmodernizowane 2 hale, gdzie zainstalowano linie do produkcji warstwowych płyt kompozytowych z płyt magnezowych importowanych z Chin i styropianu a także linię do produkcji kształtowników kompozytowych na bazie żywic poliestrowych i włókna szklanego.

Równolegle spółka rozpoczęła intensywne prace badawczo-rozwojowe wspólnie z Katedrą Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych Politechniki Gdańskiej. Badania wykonane zarówno na modelach rzeczywistych jak i numerycznych jak otwarte procedury pozyskania aprobat technicznych i certyfikatów spowodowały, iż mogły powstać pierwsze produkty i rozwiązania prototypowe i modelowe. Obecnie spółka realizuje projekty w Europie, Afryce i USA.

Wzrasta zainteresowanie kompozytami jak i wiedza o tej technologii, między innymi dzięki promocji Module Technologies SA, która to prezentuje swoje projekty i rozwiązania na seminariach, targach specjalistycznych i spotkaniach z projektantami i deweloperami. Obecnie spółka posiada 4 zakłady produkcyjne w Czechowicach-Dziedzicach, Studzienicach koło Pszczyny i Koniecwałdzie (gmina Sztum) w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W 2012 roku firma weszła na warszawską giełdę papierów wartościowych New Connect a w 2015 roku pozyskała inwestora strategicznego ARP Venture. Obecnie kapitał zakładowy wynosi ponad 16,6 mln złotych. Nadal prowadzano są prace rozwojowe jak i intensywne wdrażanie nowych i stale ulepszanych rozwiązań w projektach realizowanych na kilku kontynentach. Zespół osób, które doprowadziły do powstania LS Tech-Homes S.A. stanowi solidny fundament poparty doświadczeniem i wieloletnią praktyką w branży stąd oferowane produkty to efekt ścisłej współpracy nauki z biznesem. Sukcesem firmy była także możliwość pozyskania dotacji z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W styczniu 2017 roku firma uzyskała certyfikację systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015.

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma uzyskała dotacje z funduszy europejskich w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego w wysokości 4 847 460,00 PLN [Termin realizacji: 28.04.2010 – 30.06.2011].
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych w wysokości 3.436.650,00PLN oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w wysokości 11 994 660,00 PLN [Termin realizacji: 30.07.2012 – 23.12.2015].
  • Program 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 12.166.460,00 PLN

Misja

Module Technologies SA zakłada rozwój poprzez dywersyfikację produktów i rynków. Kluczowym elementem sprzyjającym powodzeniu strategii są ekologiczne i energooszczędne produkty wpisujące się w tzw. zielone technologie a także nowoczesne, ekologiczne i niskoenergetyczne linie technologiczne umożliwiające dostosowanie produktów do potrzeb klienta.

Ponad to firma współpracuje z wiodącymi placówkami naukowo-badawczymi w Polsce takimi jak Instytut Techniki Budowlanej, Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską, gdzie zarówno produkty jak i linie technologiczne są badane i optymalizowane (m.in. przy użyciu metod numerycznych) zgodnie z obowiązującymi w Europie standardami.

W efekcie firma w swojej ofercie posiada produkty ze stosownymi aprobatami technicznymi a także bogatą metodologię produkcji swoich wyrobów zapewniającą wysoką jakość i spójność ze standardami europejskimi i światowymi.

Wyróżnienia

 

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy Module Technologies SA.

Z dniem 09.10.2018 firma LS Tech-Homes SA zmieniła nazwę na Module Technologies SA.

Zmiana nazwy inicjuje nową strategię Spółki nastawioną na generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego, z wykorzystaniem płyty w technologii BBS (CLT).

Dotychczasowa działalność spółki LS Tech-Homes SA oparta o wykonawstwo inwestycji z użyciem paneli SIP będzie nadal kontynuowana, z przeznaczeniem dla realizacji projektów budowy mniejszych obiektów.


On 9 October, the District Court in Bielsko Biała registered the change of the company’s name from LS Tech-Homes SA to Module Technologies SA.

This change, along with the new visual identification constitutes one of the key elements, necessary to communicate the new direction of the Issuer’s strategic development.

The main purpose of the rebranding is aiming at strengthening and focusing the Company’s activity in the area of general contracting as well as subcontracting, for the delivery of investments in BBS (CLT) modular construction.