Spółka

Akcjonariat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział
w kapitale zakładowym
(%)
Udział
w liczbie głosów
(%)
1. Integra sp. z o.o.
INVEST SKA
 16 288 450  16 288 450  29,18  29,18
2. Marek Sobieski    6 766 607    6 766 607  12,12  12,12
3. Mestivia Management
Limited
   6 000 000    6 000 000  10,75  10,75
4. PFR Ventures sp. z o.o.    4 227 642    4 227 642    7,57    7,57
5. Leszek Surowiec    3 220 000    3 220 000    5,77    5,77
6.

Władze spółki

Mirosław Pasieka – Prezes Zarządu

Pan Mirosław Pasieka studiował na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Essen — Duisburg. W latach 1987 — 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 — 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption II Sp. z o.o. W latach 1992 — 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oraz Prezesa Zarządu Patria Investment S.A. Od 2002 — 2003 pełnił funkcję Członka Zarządu Hestia Financial Services S.A. Od 2004 — 2010 założyciel i Członek Zarządu Europejskiej Akadami Planowania Finansowego (EAFP) oraz EFFP. Od 2010 do chwili obecnej założyciel i Członek Zarządu Integra Group. Pan Mirosław Pasieka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

miroslaw-pasieka-web

Leszek Surowiec – Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Współzałożyciel Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów PACBA w Chicago. W 2004 roku sprawował funkcję dyrektora PACBA EXPO. Aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych oraz w organizacji i prowadzeniu szkoleń z zakresu budownictwa dla kilkudziesięciu misji gospodarczych przybyłych do USA z Polski.

Les-Surowiec

Daniel Pihan – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wydział matematyki i informatyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. W 2000 r. zatrudniony w Krajowym Centrum Zarządzania i Doradztwa Finansowego Sp. z o.o., odpowiedzialny za zintegrowanie czternastu spółek nowo powstałej na terenie Polski grupy należącej do Schwenk Transportbeton GmbH & Co. KG. W 2005 r. zatrudniony w Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A. odpowiedzialny za zarządzanie produkcją, relacje inwestorskie, współpracę z GPW, KNF oraz ścisłą współpracę z Autoryzowanym Doradcą NewConnect. W 2015 r. zatrudniony w Future Home System Sp. z o.o. S.K.A., odpowiedzialny za zarządzanie produkcją.

daniel-pihan

Leszek Biernacki – Prokurent Samoistny

Od lat związany ze sferą finansów i zarządzania. W latach 1987 – 1991 dyrektor a następnie właściciel spółki INTER GLOBAL. Następnie prezes zarządu KONZEPTION II. Kolejnie, prezes zarządu IFA SA w Warszawie. W latach 2005-2010 prezes zarządu GTL Service. Od 2011 roku związany z LS Tech-Homes.

Leszek-Biernacki

Rada Nadzorcza

  • Maciej Cybulski
  • Bogusław Dąbrowski
  • Kazimierz Potrawiak
  • Marek Sobieski
  • Franciszek Zięba

Walne Zgromadzenie

ZWZ 21.06.2018 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Informacja o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna lub spółka osobowa

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Uchwały ZWZ 21 czerwca 2018 r.

­­­­

ARCHIWUM 2017

ZWZ 12.06.2017 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 12 czerwca 2017 r.

­­

­NWZ 14.02.2017 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 14 lutego 2017 r.

 ­­

ARCHIWUM 2016

NWZ 05.12.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 grudnia 2016 r.

­

NWZ 05.10÷03.11.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 października 2016 r.

 

ZWZ 28.07.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 28 lipca 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 3

Regulamin RN – Załącznik do Uchwały nr 16


ZWZ 30.06.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ


NWZ 29.02.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  29 lutego 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 5

Opinia Zarządu – Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8

 

ARCHIWUM 2015

NWZ 07.12.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  07 grudnia 2015 r.


ZWZ 29.06.2015 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  29 czerwca 2015 r.


NWZ 25.02.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  25 lutego 2015 r.

 

ARCHIWUM 2014

ZWZ 30.06.2014 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  30 czerwca 2014 r.

 

ARCHIWUM 2013

NWZ 23.10.2013 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  23 października 2013 r.


ZWZ 27.06.2013 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  27 czerwca 2013 r.

Dokument Informacyjny

Prospekt emisyjny

Dokumenty Korporacyjne

Autoryzowany Doradca

Beskidzkie Biuro Consultingowe SA
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816-17-56
bbc@bbc-polska.com
www.bbc-polska.com

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM SA
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812-84-40
bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl

 

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy Module Technologies SA.

Z dniem 09.10.2018 firma LS Tech-Homes SA zmieniła nazwę na Module Technologies SA.

Zmiana nazwy inicjuje nową strategię Spółki nastawioną na generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego, z wykorzystaniem płyty w technologii BBS (CLT).

Dotychczasowa działalność spółki LS Tech-Homes SA oparta o wykonawstwo inwestycji z użyciem paneli SIP będzie nadal kontynuowana, z przeznaczeniem dla realizacji projektów budowy mniejszych obiektów. Ufamy, że wybór nowego kierunku strategicznego rozwoju Spółki, pozwoli pozyskać nowe kontrakty i tym samym umocni pozycję firmy na międzynarodowym rynku budownictwa modułowego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa strona www.lstechhomes.com będzie aktywna do momentu zakończenia aktualizacji treści w domenie www.moduletechnologies.com


On 9 October, the District Court in Bielsko Biała registered the change of the company’s name from LS Tech-Homes SA to Module Technologies SA.

This change, along with the new visual identification constitutes one of the key elements, necessary to communicate the new direction of the Issuer’s strategic development.

The main purpose of the rebranding is aiming at strengthening and focusing the Company’s activity in the area of general contracting as well as subcontracting, for the delivery of investments in modular construction.

www.lstechhomes.com website will remain active until www.moduletechnologies.com is completed.