Spółka

Akcjonariat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział
w kapitale zakładowym
(%)
Udział
w liczbie głosów
(%)
1. Integra Group sp. z o.o.
INVEST SKA
 16 288 450  16 288 450  29,18  29,18
2. Marek Sobieski    6 766 607    6 766 607  12,12  12,12
3. Mestivia Management
Limited
   6 000 000    6 000 000  10,75  10,75
4. PFR Ventures sp. z o.o.    4 227 642    4 227 642    7,57    7,57
5. Leszek Surowiec    3 220 000    3 220 000    5,77    5,77

Władze spółki

Mirosław Pasieka – Prezes Zarządu

Pan Mirosław Pasieka studiował na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Essen — Duisburg. W latach 1987 — 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 — 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption II Sp. z o.o. W latach 1992 — 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oraz Prezesa Zarządu Patria Investment S.A. Od 2002 — 2003 pełnił funkcję Członka Zarządu Hestia Financial Services S.A. Od 2004 — 2010 założyciel i Członek Zarządu Europejskiej Akadami Planowania Finansowego (EAFP) oraz EFFP. Od 2010 do chwili obecnej założyciel i Członek Zarządu Integra Group. Pan Mirosław Pasieka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

miroslaw-pasieka-web

Jarosław Górski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Franciszek Zięba – Przewodniczący
  • Maciej Cybulski
  • Bogusław Dąbrowski
  • Jarosław Dziedzic
  • Kazimierz Potrawiak
  • Marek Sobieski
  • Dawid Zontek

Walne Zgromadzenie

ARCHIWUM 2019

ZWZ 27.06.2019 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Informacja o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna lub spółka osobowa

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie ZarząduSprawozdanie Rady Nadzorczej

Uchwały ZWZ 27 czerwca 2019 r.

­­­­

NWZ 31.01.2019 r.

Ogłoszenie o NWZ

Informacja o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna lub spółka osobowa

Uchwały NWZ 31 stycznia 2019 r.

­­­

ARCHIWUM 2018

ZWZ 21.06.2018 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 21 czerwca 2018 r.

­­­­

ARCHIWUM 2017

ZWZ 12.06.2017 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 12 czerwca 2017 r.

­­

­NWZ 14.02.2017 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 14 lutego 2017 r.

 ­­

ARCHIWUM 2016

NWZ 05.12.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 grudnia 2016 r.

­

NWZ 05.10÷03.11.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 października 2016 r.

 

ZWZ 28.07.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 28 lipca 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 3

Regulamin RN – Załącznik do Uchwały nr 16


ZWZ 30.06.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ


NWZ 29.02.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  29 lutego 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 5

Opinia Zarządu – Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8

 

ARCHIWUM 2015

NWZ 07.12.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  07 grudnia 2015 r.


ZWZ 29.06.2015 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  29 czerwca 2015 r.


NWZ 25.02.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  25 lutego 2015 r.

 

ARCHIWUM 2014

ZWZ 30.06.2014 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  30 czerwca 2014 r.

 

ARCHIWUM 2013

NWZ 23.10.2013 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  23 października 2013 r.


ZWZ 27.06.2013 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  27 czerwca 2013 r.

Dokument Informacyjny

Prospekt emisyjny

Dokumenty Korporacyjne

Autoryzowany Doradca

Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o.
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816-17-56
bbc@bbc-polska.com
www.bbc-polska.com

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM SA
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812-84-40
bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl