W materiałach budowlanych ukazuje się artykuł o otwarciu nowych zakładów w Koniecwałdzie